Palliatieve Zorg

Wanneer u te maken krijgt met een ernstige ziekte waarvan het verloop niet geremd kan worden, komt u mogelijk terecht in de palliatieve fase. De palliatieve fase verloopt voor iedereen anders, voor de één duurt deze periode langer dan voor de ander. In dit artikel vertellen we u meer over de palliatieve zorg die bij u thuis kan worden verleend, door de zorgverleners van Palliatieve Zorg Antwerpen.

Palliatieve Zorg Antwerpen is een particuliere thuiszorgorganisatie die deel uitmaakt van een zorgnetwerk.

Op deze pagina leggen wij u uit hoe de zorgverlening werkt. Mocht u vragen hebben, kan u gerust met ons contact opnemen.Wat is palliatieve zorg

Palliatieve zorg wordt ingezet in de fase voor de terminale fase. Het is over het algemeen moeilijk om vast te stellen wanneer dit moment precies is aangebroken. Hoe de palliatieve fase verloopt, is bovendien afhankelijk van uw specifieke ziekte en het verloop daarvan. Wel is duidelijk dat de palliatieve fase veel langer kan duren dan de terminale fase: soms wel maanden, of langer dan een jaar.

Palliatieve Zorg Antwerpen is zorg bij u thuis, zolang u dat nodig heeft. Bovendien kan onze zorg in iedere gewenste vorm verleend worden: bijvoorbeeld 24 uur per dag, of juist alleen ‘s nachts. U kan kiezen om ons de volledige zorgtaak te laten uitvoeren, maar u kan ook onze hulp combineren met mantelzorg of externe aanvullende thuiszorg. Deze keuze ligt bij u als patiënt of bij uw familie.

Palliatieve zorg Antwerpen werkt met kleine teams van maximaal 5 zorgverleners, zodat u niet steeds moet wennen aan een nieuwe persoon bij u thuis. Op deze manier wordt er snel een vertrouwensband opgebouwd en heeft u ook steeds een vast aanspreekpunt.

Wat kan u van ons verwachten?

Zorg van Palliatieve Zorg Antwerpen houdt uiteraard in dat u verpleegd en verzorgd wordt door onze verpleegkundigen, zoveel als nodig is in uw situatie. Daarnaast kan u op ons rekenen voor gezelschap ( opgeleide vrijwilligers), begrip en een luisterend oor. Dit geldt overigens niet alleen voor u: ook uw eventuele partner en andere naasten putten vaak troost uit onze aanwezigheid en ondersteuning. Voor hen is de situatie tenslotte ook emotioneel en zwaar, waardoor ze vaak de behoefte voelen om te praten en hun vragen te stellen. Voor onze verpleegkundigen vormt dit geen enkel probleem.

Wij bieden op verschillende manieren ondersteuning tijdens onze aanwezigheid. U kan er onder andere op rekenen dat onze zorgverleners u op de volgende vlakken helpen.

 • Persoonlijke verzorging
 • Zorgen aan bed ( wisselhouding e.d.)
 • Algemene coördinatie om u heen: afspraken met de ondersteunende hulp, huisarts, kiné,…
 • Bed opmaken
 • toedienen medicatie
 • opvolging van pijn en symptomen
 • organisatie van bijkomende hulp: boodschappen, huishouden, bereiden van eten en drinken

Verschil tussen palliatieve en terminale thuiszorg

Naast palliatieve zorg is er ook terminale thuiszorg, waarvoor u eveneens bij ons terecht kan. Het verschil tussen deze twee zorgvormen is niet voor iedereen even duidelijk. Daarom leggen we graag globaal uit wat het verschil is.

Zoals hierboven uitgelegd kiest u voor palliatieve zorg als duidelijk is dat u niet meer geneest, maar als de levensverwachting niet zo kort is als drie maanden. Hoe de palliatieve fase verloopt, is per persoon en per specifiek ziektebeeld anders. De één kan nog best zelfstandig functioneren, waar de ander echt veel ondersteuning en verzorging nodig heeft. De palliatieve fase kan enkele maanden tot zelfs langer dan een jaar duren.

De palliatieve fase gaat op een gegeven moment over in de terminale fase. De levensverwachting wordt dan door de arts geschat op minder dan drie maanden. De verzorging en verpleging vindt doorgaans meer plaats aan het bed en de zorg wordt gericht op rust en comfort. U krijgt alle gelegenheid om afscheid te nemen, op uw eigen manier en in uw eigen, vertrouwde omgeving.

Laatste levensfase thuis doorbrengen met passende zorg

Met palliatieve zorg van The Care Company, die bijvoorbeeld als 24-uurs zorg kan worden ingezet, kunt u thuis verzorgd worden zoals u dat wenst. U hoeft dus niet naar een zorginstelling te verhuizen om daar de zorg te krijgen die u nodig heeft. Veel cliënten kiezen voor onze particuliere thuiszorg als ze zich niet prettig voelen bij opgedrongen zorg door derden of als andere thuiszorg onvoldoende geschikte mogelijkheden biedt.

Moet u lang wachten op de zorg die u nodig heeft, of is het moeilijk om 24-uurs zorg te ontvangen? Laat Palliatieve Zorg Antwerpen u dan bijstaan.

Wij kunnen alle mogelijke zorg op zeer korte termijn bieden, ook met spoed ( binnen de 12 uur). Zo hoeft u uw vertrouwde omgeving niet achter te laten, maar kunt u te allen tijde thuis blijven wonen.

Palliatieve Zorg gedurende de nacht

Palliatieve zorg hoeft niet per se 24 uur per dag of alleen overdag plaats te vinden. Zeker als u overdag ook bijgestaan wordt door uw partner of andere mantelzorger, kunt u er voor kiezen om nachtzorg van ons te ontvangen. Tijdens de nacht is er een zorgverlener aanwezig die over u waakt over u terwijl u slaapt. Deze zorgverlener kan permanent een verpleegkundige van onze dienst oproepen bij mogelijke problemen.

Mantelzorg in de palliatieve fase

Voor mantelzorgers kan het heel zwaar zijn om iemand te verzorgen in de palliatieve fase. Ze worden geconfronteerd met veel en zware dingen: afscheid nemen, doodgaan, belangrijke beslissingen en heftige emoties. Bovendien is de zorgtaak zelf ook ingewikkeld en zwaar. Kortom, het risico op overbelasting is in deze periode sterk aanwezig. De rol die de mantelzorger speelt, is natuurlijk afhankelijk van de situatie. Wel geldt voor alle situaties dat de mantelzorgers gebaat zijn bij tips, hulpmiddelen en ondersteuning tijdens het verzorgen van de naaste. Hierdoor wordt hun zorgtaak iets minder zwaar, verkleinen ze het risico op overbelasting en kunnen ze bovendien hun eigen emoties ook een plaats geven in het geheel.

Geef duidelijk en tijdig uw grenzen aan: Het mag!!

Zoals gezegd kan het heel zwaar zijn om iemand te verzorgen die zich in de palliatieve fase bevindt. Daarom is het belangrijk dat u uw grenzen aangeeft en dat u hulp vraagt bij zaken die voor u te veel, te zwaar of te moeilijk zijn.

Vraag om ondersteuning

Het aantal mantelzorgers groeit en gelukkig komt er ook meer kennis over mantelzorg beschikbaar. Er wordt dan ook steeds meer geregeld voor mensen die dagelijks voor een ander zorgen. Heeft u ondersteuning nodig, in de vorm van kennis of hulpmiddelen? Doe dan beroep onze expertise en stel gerust uw vragen.

Het aanvragen van palliatieve zorg

U kan ons steeds bereiken op volgend telefoonnummer: 0800 82 202 of op ons gsm-nummer: 0498/08.91.63. Ook is het mogelijk om ons digitaal te bereiken via het contactformulier.

U neemt gewoon contact met ons en indien u dit wenst sturen wij een deskundige in de palliatieve zorg voor een gratis en vrijblijvend gesprek. Op deze manier kan u ons leren kennen en kunnen we samen bekijken hoe we de beste zorg kunnen leveren naar uw vraag en/ of nood.

Vergoeding

De vergoedingen van de zorgen die u ontvangt worden opgesplitst in zorg die vergoed wordt door de mutualiteit. Dit omvat alles van verpleegkundige handelingen. Deze zorgen worden rechtstreeks aan de mutualiteit gefactureerd. Bijgevolg betaald u hiervoor niets. De verpleegkundige komt zoveel als nodig bij u langs.

Nachtzorg: hiervoor wordt 60 euro per nacht voor gevraagd.

Overdag: hiervoor werken wij met zorgassistentie die met dienstencheques werken.

Gezelschap/ oppas over dag: voor dit gedeelte van zorg beschikken wij over een netwerk van vrijwilligers. Hier wordt slechts een kleine onkostenvergoeding gevraagd om de verplaatsingkost te dekken.

Verder beschikken wij ook over een uitgebreide dienst ondersteunde gezinszorg. Deze mensen kunnen lichte zorgtaken op zich nemen alsook huishoudelijke taken. De prijs hiervan is afhankelijk van uw inkomen.

Waarom palliatieve zorg van The Care Company?

 • Zorg zoals u dat wenst: 24 uur per dag, of enkel overdag of ‘s nachts
 • In heel Groot Antwerpen en kempen beschikbaar.
 • Kleine vaste teams voor persoonlijke zorg
 • U kunt gewoon thuisblijven wonen en hoeft niet naar een zorginstelling te verhuizen.
 • Ons team geleid door een verpleegkundige met een extra opleiding palliatieve zorgen houdt contact met uw behandelend arts.
 • Professionele zorgverleners die dag en nacht voor u klaarstaan.